Contact

office@arts.org.ro
+40 722 xxx xxx

Urmariti-ne pe:

Info

Centrul de Formare al ARTS organizeaza cursuri acreditate de Ministerul Muncii

PROIECTANT SISTEME DE SECURITATE - Cod COR 215119 (Cod COR vechi - 214319)
MODULUL I - EFRACTIE SI SEMNALIZARE LA INCENDIU


Centrul de formare profesionala al Asociatiei Romane pentru Tehnica de Securitate organizeaza cursul de perfectionare pentru Proiectant sisteme de securitate aferent ocupatiei Proiectant Sisteme de Securitate – Cod COR 215119.

Programa de pregatire pentru cursul de Proiectant sisteme de securitate - Cod COR 215119, a primit avizul favorabil din partea autoritatilor de reglementare in domeniu, respectiv Inspectoratul General al Politiei Romane (I.G.P.R.) si Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (I.G.S.U.).

vezi autorizatia de proiectant
Cursul de perfectionare pentru ocupatia Proiectant Sisteme de Securitate - Efractie si Semnalizare la Incendiu este acreditat de A.N.C. – Autoritatea Nationala pentru Calificari.
(aviz A.N.C.)
 • sesiunea de formare teoretica – 80 ore;
 • sesiunea de formare practica - 80 de ore;
 • suportul de curs in format electronic – ISBN 978-973-0-12112-4;
 • examenul de absolvire;
 • Pentru absolventii cursului de Inginer sisteme de securitate – Cod COR 215222 organizat de A.R.T.S., durata pregatirii teoretice este de 56 de ore;
 • PREGATIREA TEORETICA se desfasoara la sediul A.R.T.S. din Bucuresti Sector 6, Splaiul Independentei 319 OB 12 | Cladirea J | Etaj 1 (in incinta SEMA PARC / Metrou Petrache Poenaru), zilnic cu incepere de la ora 09:00;
 • PREGATIREA PRACTICA se desfasoara la sediul uneia dintre firmele din lista societatilor care si-au exprimat acordul de a primi si instrui cursantii;

 

 • PROIECTUL se depune la sediul A.R.T.S. numai in format tiparit.
 • EXAMENUL se desfasoara la sediul A.R.T.S. din Bucuresti Sector 6, Splaiul Independentei 319 OB 12 | Cladirea J | Etaj 1 (in incinta SEMA PARC / Metrou Petrache Poenaru), in data programata cu incepere de la ora 09:00;

Cursantii care vor absolvi examenul vor primi un CERTIFICAT DE ABSOLVIRE eliberat de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei si Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului pentru ocupatia de PROIECTANT SISTEME DE SECURITATE, cod COR 215119.

Legea Romana prevede sanctiuni severe civile si penale pentru reproducerea, multiplicarea sau comercializarea neautorizata a materialului de curs in format tiparit protejat prin ISBN. Toate drepturile sunt rezervate Asociatiei Romane pentru Tehnica de Securitate. Distribuit in Romania de Asociatia Romana pentru Tehnica de Securitate. Destinat pentru uzul personal.

Certificatul obtinut in urma absolvirii cursului de PROIECTANT SISTEME DE SECURITATE este valabil la licentierea / autorizarea firmelor pentru proiectare, de catre I.G.P.R.-D.O.P. respectiv I.G.S.U..

 • COMPETENȚE
 • Competențe profesionale
 • dobândite în urma absolvirii cursului de Proiectant sisteme de securitate – Modulul I: Efracţie şi semnalizare la incendiu
 • Aplicarea prevederilor legale referitoare la securitatea si sanatatea în munca si în domeniul situatiilor de urgenta;
 • Aplicarea normelor de protectia mediului;
 • Aplicarea procedurilor de calitate;
 • Elaborarea analizei de risc privind protectia persoanelor si valorilor;
 • Elaborarea specificatiei tehnico-operative a sistemului de securitate;
 • Elaborarea solutiei tehnice a sistemului tehnic de detectie si semnalizare la efractie si control acces;
 • Elaborarea solutiei tehnice a sistemului tehnic de detectare, semnalizare si alarmare la incendiu;
 • Elaborarea solutiei tehnice a sistemului tehnic de televiziune cu circuit închis (TVCI);
 • Elaborarea solutiei tehnice a sistemului tehnic de monitorizare;
 • Elaborarea proiectului sistemului tehnic de detectie si semnalizare la efractie si control acces;
 • Elaborarea proiectului sistemului tehnic de detectare, semnalizare si alarmare la incendiu;
 • Elaborarea proiectului sistemului tehnic tehnic de televiziune cu circuit închis (TVCI);
 • Elaborarea solutiei tehnice a sistemului tehnic de monitorizare;
 • Verificarea proiectului;
 • Întocmirea de devize;
 • Monitorizarea executiei proiectului.


Săptămâna I

Luni
 • Securitatea industrial
 • Legislatie IGSU
 • Legislatie IGPR

Marți
 • Detectie efractie
 • Detectie incendiu

Miecuri
 • Sisteme de supraveghere video
 • Sisteme de control al accesului
 • Standardizare

Joi
 • Analiza de risc la efractie
 • Cazuistica la efractie
 • Clasificarea informatiilor si impactul asupra proiectului

Vineri
 • Teoria arderii / termodinamica incendiului / notiuni de propagare a fumului
 • Interpretarea scenariului la incendiu


Săptămâna II

Luni
 • Notiuni de proiectare a sistemelor de efractie si control al accesului
 • Notiuni de proiectare a sistemelor TVCI

Marți
 • Notiuni de proiectare a instalatiilor de detective a incendiului
 • Notiuni de securitate mecanica

Miecuri
 • Notiuni de proiectare a sistemelor de monitorizare
 • Notiuni de protectie perimetrala
 • Integrarea si interconectarea sistemelor de securitate

Joi
 • Norme generale pentru curenti slabi
 • Elaborarea proiectului

Vineri
 • Monitorizarea proiectului
 • Notiuni de intocmire a devizelor

 

AGENDA CURSULUI 2020

Nr.crt.

Teorie

Practică

Examen

Data limită depunere lucrare practică

1.

Curs ONLINE
20 - 31.07

03 - 14.08

09.09

01.09.2020

ATENŢIE! În cazul în care nu întrunim numărul minim de 25 participanţi, ne rezervăm dreptul de a amâna acest curs.