Acasa Prezentare Statut Membri Parteneri Contact
MEMBRU

MEMBRU

  PUBLIC
   Evenimente la zi
   Arhiva evenimente
   REDIRECTIONARE 20%
   Legislatie
   Standarde
   Curs tehnician devize       
   Curs tehnician       
   Curs inginer           
   Curs Proiectant - efractie
    si semnalizare la incendiu
   Curs Proiectant - stingere
    si desfumare
   Curs Dispecer
   Curs Manager
   Curs ERSF
   LECTORI ARTS
   Linkuri utile
   Norme Deviz
   EXPERT ARTS

  S O N D A J
Care dintre cursurile noastre ati dori sa le achizitionati in urmatoarele 6 luni ?
  
 
  CALENDAR EVENIMENTE


  

  PARTENERIATE MEDIA
  


[ Inapoi la pagina de legislatie ]

NORMELE TEHNICE care trebuie respectate cu ocazia proiectării şi realizării sistemelor tehnice de protecţ

ANEXA NR. 3
NORMELE TEHNICE
care trebuie respectate cu ocazia proiectării şi realizării
sistemelor tehnice de protecţie şi de alarmare īmpotriva efracţiei

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale
Art. 1 - (1) Īn conformitate cu prevederile art. 28 alin. (7) şi art. 69 litera “b” din Legea nr.333/2003, se emit prezentele norme, ce se aplică cu ocazia proiectării, instalării şi utilizării sistemelor tehnice de protecţie şi de alarmare īmpotriva efracţiei.
(2) Normele se adresează atāt societăţilor licenţiate specializate să execute astfel de lucrări cāt şi beneficiarilor de sisteme tehnice de protecţie şi de alarmare, avānd caracter obligatoriu.
(3 Aplicaţiile cu sisteme de alarmare īmpotriva efracţiei se vor proiecta, instala şi utiliza cu respectarea prezentelor norme.
Art. 2 - Configuraţia sistemelor tehnice de protecţie şi de alarmare īmpotriva efracţiei va fi stabilită īn funcţie de importanţa, valorilor umane şi materiale şi a nivelului de risc evaluat.
Art. 3 - (1) Echipamentele şi elementele componente ale acestor sisteme pot fi utilizate īn Romānia īn conformitate cu prevederile legii.
(2) Īn vederea certificării componentelor sistemelor de alarmare īmpotriva efracţiei se īnfiinţează īn cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Romāne un laborator de īncercări pentru clasificarea acestora şi stabilirea clasei de securitate īn care se īncadrează.
Art. 4 - Sunt supuse avizării proiectele sistemelor de alarmare destinate: unităţilor financiar-bancare, instituţiile de interes public, cazinourile, casele de schimb valutar şi amanet, spaţiile comerciale mari, magazinele de arme şi muniţii, staţiile de comercializare a produselor petroliere, deţinătorii de produse ori substanţe toxice, unităţile speciale şi alte obiective cu aglomerări de persoane ori valori īnsemnate.

CAPITOLUL II
Echipamentele componente ale sistemelor tehnice de
protecţie şi de alarmare īmpotriva efracţiei

Art. 5 - (1)Sistemele tehnice de protecţie şi de alarmare īmpotriva efracţiei realizează securitatea mecanică şi electronică a obiectivului protejat.
(2) Configurarea se realizează prin asocierea de elemente de protecţie mecanică şi echipamente electronice astfel īncāt īmpreună să se completeze şi să realizeze gradul de siguranţă corespunzător nivelului de risc evaluat.
(3) Securitatea mecanică constă īn amenajări realizate cu elemente de protecţie care au rolul de a asigura condiţii sigure de natură a nu periclita viaţa sau integritatea persoanelor, respectiv valorilor.
(4) Securitatea electronică se realizează prin instalarea de echipamente cu destinaţii pentru: detectarea pătrunderii neautorizate sau īmpotriva efracţiei, control acces şi supraveghere video.
Art. 6 - Structura subsistemului antiefacţie este alcătuită din: centrala de alarmă cu tastaturile de operare, telecomenzi, elementele de detecţie şi echipamentele de avertizare şi semnalizare.
Art. 7 - Subsistemul de control acces cuprinde unitatea centrală care gestionează punctele de control, unităţi de comandă, cititoarele, broaştele sau yalele electromagnetice de acţionare a uşilor.
Art. 8 - Subsistemul de televiziune cu circuit īnchis are īn componenţă camerele video, echipamentele de multiplexare, vizualizare şi stocare a imaginilor.
Art. 9 - Protecţia mecano-fizică se asigură cel puţin īn spaţiile īn care depozitează şi manipulează valori.
Art. 10 - Clasele de siguranţă a mijloacelor mecano-fizice folosite vor fi stabilite cu respectarea prevederilor standardelor romāneşti sau europene.


CAPITOLUL III
Reguli de proiectare a sistemelor de alarmare īmpotriva efracţiei

Art. 11 - (1) Proiectele sistemelor de alarmare vor fi īntocmite de personalul tehnic avizat al societăţilor licenţiate īn acest sens, cu respectarea prezentelor norme tehnice.
(2) Proiectarea aplicaţiilor cu sisteme de alarmare īmpotriva efracţiei se realizează cu respectarea normelor īn domeniu şi a celor proprii unităţilor, ţināndu-se seama de gradul de protecţie stabilit de conducerea unităţilor īn funcţie de valorile ce trebuie protejate (umane şi materiale), existenţa şi situarea zonelor vitale, căile de acces, circulaţia personalului propriu şi al clienţilor, amenajările mecano-fizice realizate, tipul pazei, amplasarea dispozitivului de pază şi depărtarea faţă de echipajul specializat de intervenţie cu care unitatea are contract de prestări servicii.

Art. 12 - Proiectele de execuţie ce urmează a fi avizate se vor prezenta la Serviciul poliţiei de ordine publică al inspectoratului judeţean pe a cărui rază teritorială se află obiectivul sau la Direcţia Generală de Poliţiei a Municipiului Bucureşti, după caz, şi vor cuprinde următoarele documente:
a) cererea de avizare a beneficiarului, care va conţine: adresa beneficiarului şi a obiectivului ce urmează a fi protejat, numărul de telefon/fax, obiectul proiectului şi termenul de realizare, societatea care execută lucrarea şi numărul licenţei emise de Inspectoratul General al Poliţiei Romāne,
personalul care a īntocmit, verificat şi aprobat proiectul şi şeful de lucrare cu numerele avizelor eliberate de poliţie;
b) planul cuprinzānd amplasamentul şi īmprejurimile obiectivului la care urmează să se execute lucrarea de instalare a sistemului de alarmare īmpotriva efracţiei, cu denumirea străzilor şi a clădirilor cu care se īnvecinează (schiţă);
c) elemente privind construcţia: tipul construcţiei (veche, nouă, reamenajată, īn construcţie), dimensiunile īncăperilor (īnălţime, lungime, lăţime), cāt şi destinaţia acestora, toate fiind realizate la o scară convenabilă. La clădirile vechi sau la cele care se reamenajează, īn mod obligatoriu, trebuie să se facă referire la materialele de construcţie, grosimea pereţilor exteriori, a plafoanelor şi pardoselilor, cāt şi pereţilor camerelor unde se păstrează valori. Pentru suprafeţele vitrate, ferestre şi uşile de acces se va preciza modul de protejare cu mijloace mecano-fizice şi clasa de siguranţă a acestora.
d) prezentarea tabelară a structurii sistemului de alarmare īmpotriva efracţiei (efracţie, control acces, TVCI) propus pentru instalare: denumirea şi tipul elementelor (componentelor), numărul acestora, denumirea firmei producătoare, furnizorul, avize de calitate;
e) descrierea zonelor protejate prin sistemul de alarmare īmpotriva efracţiei, elementul de detecţie alocat, modul de programare al zonei şi partiţia din care face parte (prezentare tabelară), iar notarea elementelor de detecţie din structura sistemului de alarmare īmpotriva efracţiei se va regăsi īn desenele proiectului.
f) specificarea locului de amplasare al centralei de alarmare īmpotriva efracţiei şi a tastaturilor de comandă precum şi al echipamentelor de control acces şi TVCI;
g) calculul energetic al sistemului din care să rezulte autonomia acestuia īn cazul scoaterii din funcţiune a reţelei de tensiune;
h) datele tehnice de catalog ale elementelor sistemului de alarmare īmpotriva efracţiei, performanţe, domenii de utilizare, descrierea funcţională, posibilităţi de programare şi alte facilităţi cu anexarea prospectelor producătorului;
i) modul de asigurare a garanţiei, service-lui şi intervenţiei īn cazul defectării sistemului de alarmare īmpotriva efracţiei. Termenul maxim de remediere a defecţiunilor sistemelor de alarmare īmpotriva efracţiei instalate īn obiectivele de importanţă va fi de maxim 12 ore īn localitatea firmei instalatoare, respectiv 24 ore īn alte localităţi;
j) jurnalul de cabluri;
k) documentele de certificare pentru echipamentele utilizate, emise de un laborator acreditat conform legii;
l) desenele obiectivului cu amplasarea elementelor componente sistemului, care vor fi īntocmite la o scară convenabilă, folosindu-se simboluri standardizate.
Art. 13 - (1) Proiectele vor fi īntocmite cu respectarea următoarelor cerinţe:
a) īntocmirea īn două exemplare, unul se va preda beneficiarului pe bază de proces verbal, celălalt se va păstra de proiectant īn regimul documentelor secrete de serviciu, cu respectarea legii.
b) īnregistrarea proiectelor de proiectant, atribuirea unui cod şi numerotarea filelor, cu specificarea numărului total de file, īn antetul sau subsolul cărora se vor trece codul şi denumirea firmei proiectante;
c) realizarea paginii de titlu, cu menţionarea obiectivului şi a personalului care a īntocmit documentaţia;
(2) Accesul la proiectele sistemelor de alarmare īmpotriva efracţiei este permis numai personalului autorizat, care are atribuţii profesionale īn legătură cu acesta.


CAPITOLUL IV
Reguli ce trebuiesc respectate la producerea echipamentelor
componente ale sistemelor de alarmare īmpotriva efracţiei

Art. 14 - Producerea echipamentelor componente ale sistemelor de securitate electronică se realizează numai cu aprobarea Inspectoratului General al Poliţiei Romāne, cu īndeplinirea următoarelor condiţii:
a) – să fie conforme cu standardele romāneşti sau internaţionale;
b) – să asigure funcţiile proiectate şi aprobate.

Art. 15 - Nu este permisă modificarea produselor fără acordul producătorului şi organelor de poliţie.

CAPITOLUL V
Reguli ce trebuiesc respectate la amplasarea echipamentelor
componente ale sistemelor de alarmare īmpotriva efracţiei

Art. 16 - (1) Centrala de alarmă va fi amplasată īntr-un loc mai puţin frecventat de angajaţii unităţii şi inaccesibil persoanelor străine.
(2) Tastatura de comandă a sistemului de alarmare īmpotriva efracţiei se amplasează la distanţă faţă de centrală şi va fi cāt mai aproape posibil de zona intrării, pentru reducerea timpului de temporizare declarat zonei de intrare, durata fiind stabilită la cel mai scurt timp posibil.
(4) La obiectivele protejate cu sisteme, unde există pază umană, īn spaţiul postului de pază va fi instalată tastatură cu caractere alfanumerice pentru recepţionarea mesajelor īn clar şi īn mod silenţios pentru situaţiile de hold-up.
(5) Detectoarele de prezenţă vor supraveghea, cu prioritate, valorile protejate şi căile posibile de pătrundere dinspre exterior şi vor fi fixate pentru nu permite modificarea zonei supravegheate.
(6) Toate elementele componente ale sistemului vor fi protejate īmpotriva intervenţiei neautorizate şi vor fi montate conform prospectului producătorului.
(7) Traseele de cabluri ale sistemului se vor realiza prin tubulatură sau jgheab aparent de mascare.
(8) Semnalizarea stării de alarmare īmpotriva efracţiei va fi realizată atāt local, prin intermediul a cel puţin două avertizoare acustice, din care unul de exterior cu autoalimentare şi flash luminos, cāt şi la distanţă.
(11) Sirenele vor fi amplasate la o īnălţime maximă permisă de spaţiu pentru a īngreuna anihilarea lor, iar cea exterioară īntr-o poziţie vizibilă din strada principală limitrofă.
(12) Comunicatorul radio utilizat pentru conectarea sistemului local la dispeceratul de monitorizare, va fi supravegheat prin detector de prezenţă declarat pe zonă instantanee şi se va monta īntr-o zonă cāt mai neaccesibilă.
Art. 17 - (1) Este interzisă instalarea sistemelor de alarmare īmpotriva efracţiei fără sursa de rezervă care să asigure autonomia energetică īn caz de cădere a reţelei de tensiune.
(2) Sursa principală de alimentare a sistemului trebuie să fie reţeaua electrică de tensiune, iar cea de rezervă: acumulatorii, UPS ori grupuri generatoare, care să poată asigura funcţionarea normală a acestuia minim 24 de ore cu 30 de minute īn starea de avertizare sonoră. Īn cazul obiectivelor amplasate īn zone izolate din mediul rural, autonomia va creşte la 72 de ore. Īn situaţia existenţei grupului generator, dimensionarea acumulatorilor se face numai pentru perioada de pornire a grupului.
(3) Pentru echipamentele TVCI se va asigura o autonomie la īnregistrare de cel puţin 30 minute de la căderea reţelei de tensiune.
(4) Racordarea la reţeaua electrică de tensiune a sistemului de alarmare se va realiza printr-un circuit separat de alţi consumatori de energie electrică, iar tabloul electric respectiv va fi protejat īmpotriva deschiderii de persoane neautorizate.
Art. 18 - (1) Prin subsistemul de control acces se va limita pătrunderea persoanelor neautorizate īn spaţiile protejate (casierie, informatică, dispecerat pază, acces spre tezaur).
Art. 19 - (1) Amplasarea camerelor de luat vederi īn zonele de acces īn unitate trebuie să asigure o imagine de detaliu pentru memorarea tuturor persoanelor care au intrat īn unitate (vedere din faţă) şi o imagine de ansamblu pentru zona de lucru cu publicul.
(2) Spaţiul care nu este permanent iluminat şi este supravegheat prin camere TV va fi prevăzut cu proiector īn infraroşu.
(3) Īn situaţiile īn care nu există dispecerat local, videorecorderul sau īnregistratorul digital se va amplasa īntr-un spaţiu bine protejat, asigurat şi īncuiat corespunzător, pentru eliminarea posibilităţii sustragerii casetelor video sau a īnregistratorului digital, īn special īn timpul producerii unui eveniment.

CAPITOLUL VI
Activitatea de instalare şi utilizare a sistemelor de
alarmare īmpotriva efracţiei

Art. 20 - (1) Instalarea echipamentelor poate īncepe, de regulă, după obţinerea avizului de la organul de poliţie competent pe proiectul aplicaţiei.
(2) Executantul va asigura respectarea proiectului avizat.
Art. 21 - (1) Beneficiarul sistemului are obligaţia schimbării periodice a codurilor de utilizare a echipamentelor şi ori de cīte ori a fost sesizat că unuia dintre utilizatori i-a fost desconspirat codul şi va testa periodic funcţionarea sistemului.
(2) La recepţia de terminare a lucrărilor şi punerea īn funcţiune (numai pentru obiective importante), beneficiarul are obligaţia de a solicita la inspectoratul judeţean de poliţie participarea specialistului poliţiei, care va verifica respectarea proiectului avizat.
(3) Instalatorul va asigura instruirea personalului utilizator aparţinānd beneficiarului, ocazie cu care va fi īncheiat un document īn acest sens.
CAPITOLUL VII
Asigurarea īntreţinerii şi service-ului sistemelor de
alarmare īmpotriva efracţiei

Art. 22 - (1) Sistemele de alarmare īmpotriva efracţiei trebuie periodic verificate şi īntreţinute de personal al firmei instalatoare, sau după caz, de firma care asigură service-ul.
(2) Beneficiarii sistemelor supuse avizării sunt obligaţi să īncheie contract de service cu societăţi licenţiate, cu respectarea timpului de intervenţie la deranjamente care nu trebuie să depăşească 12 ore īn localitate, respectiv 24 ore pentru societăţile cu sediul īn afara localităţii obiectivului şi de remediere īn maxim 24 ore.
Art. 23 - (1) La finalizarea sistemului de alarmare īmpotriva efracţiei, firma executantă va preda obligatoriu beneficiarului-utilizator următoarele documente:
a)- proiectul sistemului de alarmare īmpotriva efracţiei şi avizul organului de poliţie;
b)- instrucţiuni de utilizare a sistemului de alarmare īmpotriva efracţiei;
c)- documentele care atestă instruirea profesională a personalului utilizator;
d)- jurnalul sistemului de alarmare īmpotriva efracţiei.
(2) Īn jurnalul sistemului de alarmare īmpotriva efracţiei vor fi consemnate toate persoanele care au participat la instalarea şi punerea īn funcţiune a sistemului de alarmare īmpotriva efracţiei şi apoi evenimentele tehnice survenite īn funcţionarea sa.
(3) Păstrarea jurnalului se face de către beneficiarul-utilizator, la acesta avānd acces personalul abilitat al firmei licenţiate care asigură service-ul.
(4) Īn jurnal se vor menţiona evenimentele care au influenţat funcţionarea sistemului şi verificările tehnice periodice, consemnāndu-se:data şi ora apariţiei defectului, data şi ora remedierii, componentele reparate ori īnlocuite, persoanele care au executat lucrarea, semnătura.
(5) Verificările tehnice periodice includ toate operaţiunile necesare pentru menţinerea operaţională şi īn stare de funcţionare a sistemului de alarmare īmpotriva efracţiei, urmărindu-se dacă, sistemul este funcţional īn totalitatea sa, elementele de detecţie au suferit deteriorări, deplasări ori mascări care reduc din zona supravegheată şi asigură transmitere la distanţă a semnalelor.
Art. 24 - La solicitarea beneficiarului societatea care a instalat sistemul sau a asigurat īntreţinerea acestuia are obligaţia predării, pe bază de proces verbal, codurilor de programare a centralelor şi documentaţia aferentă.

CAPITOLUL VIII
Activitatea de monitorizare a sistemelor de alarmare

Art. 25 - (1) Beneficiarii sistemelor de alarmare īmpotriva efracţiei se pot conecta la dispeceratele de monitorizare a alarmelor avizate de poliţie.
(2) Prin monitorizarea unui sistem trebuie să se asigure transmiterea către centru de monitorizare a cel puţin 5 tipuri de semnale (efracţie, hold-up, armare/dezarmare, cădere reţea tensiune, etc) precum şi verificarea cel puţin o dată la 12 ore a stării sistemului obiectivului conectat.
Art. 26 - Īn funcţie de categoria obiectivelor monitorizate, echipamentele dispeceratelor vor asigura verificarea stării sistemului conectat, īn următoarele condiţii:
a) obiective rezidenţiale – cel puţin o dată la 24 ore;
b) obiective comerciale – cel puţin o dată la 12 ore;
c) obiective financiar-bancare – cel puţin o dată la 3 ore;
d) obiective strategice – cel puţin o dată la oră.
(3) Este interzisă conectarea pe linie telefonică a obiectivelor cu reţea de telecomunicaţii vulnerabilă (traseele de cable sunt realizate aparent, cofret īn exterior neasigurat etc.), fără acordul beneficiarului.
(4) Pentru obiectivele conectate pe linie telefonică, sistemul de alarmare īmpotriva efracţiei local va asigura monitorizarea liniei telefonice folosite, realizānd totodată şi avertizarea prin sirena exterioară īn caz de defecţiune ori sabotaj.
(5) Echipamentele dispeceratului vor realiza confirmarea tehnică a timpului de sosire a agenţilor la obiectiv, pentru determinarea exactă a perioadei de intervenţie la evenimentul īnregistrat.
(6) Organizarea dispeceratelor de zonă se realizează prin monitorizarea sistemelor de alarmare ale obiectivelor din localitatea unde funcţionează centrul şi zonele limitrofe, asigurāndu-se o intervenţie la eveniment īn timp util.

CAPITOLUL IX
Sistemele de alarmare īmpotriva efracţiei destinate
unităţilor financiar-bancare

Secţiunea 1
Reguli privind concepţia sistemelor

Art. 27 - (1) Structura sistemului de alarmare īmpotriva efracţiei va corespunde următoarelor cerinţe:
a) - se va aloca cāte o zonă sau adresă distinctă īn centrala de alarmare īmpotriva efracţiei fiecărui elemet de detecţie, cu excepţia cazurilor īn care pentru o īncăpere s-au prevăzut mai multe detectoare;
b) - se vor organiza partiţii īn centrala de alarmare īmpotriva efracţiei pentru zonele antetezaur – tezaur, postul de pază, oficiul de calcul, traseele personalului de pază spre grupul sanitar, uşile de acces, sau pentru alte compartimente stabilite de factorii de decizie ai unităţii;
c) - se vor aloca obligatoriu, tastaturi pentru partiţia tezaurului şi postului de pază, aceasta din urmă fiind de tip alfanumeric;
e) - butoanele şi pedalele de panică vor fi cu reţinere şi deblocare cu cheie (memorare mecanică), iar la casierie butoanele se vor dubla cu padale;
h) – butonul de panică destinat personalului de pază va fi mobil.
h) - se va asigura transmisia semnalelor de alarmă persoanelor autorizate.

Secţiunea a 2-a
Echipamentele utilizate şi funcţiile acestora:

Art. 28 - (1) Echipamentele sistemului antiefracţie pot fi utilizate īn aplicaţiile sistemelor de securitate din instituţiile financiar-bancare dacă īndeplinesc funcţiile descrise mai jos.
(2) Centrala de alarmare īmpotriva efracţiei va dispune de următoarele facilităţi:
a)- memorarea de evenimente īn timp real, cu posibilitatea vizualizării şi listării acestora;
b)- număr corespunzător de zone pentru alocarea elementelor de detecţie din fiecare spaţiu supravegheat (fac excepţie elementele din aceeaşi īncăpere);
c)- partiţionarea zonelor pentru asigurarea individualizării anumitor spaţii ori trasee;
d)- tastatură alfanumerică detaşabilă pentru montare la distanţă;
e)- coduri de utilizare pentru individualizarea acestora;
f)- comunicator pentru transmitere la distanţă.
Art. 29 - (1) Echipamentele din cadrul subsistemului de televiziune cu circuit īnchis - TVCI pot fi utilizate īn aceste aplicaţii dacă sunt de īnaltă rezoluţie, īn conformitate cu standardele europene, dispun de compensarea automată a luminii şi vor cuprinde ca parte componentă obligatorie, īnregistrarea permanentă a imaginilor din zonelor supravegheate.
(2) Compactarea datelor īn vederea īnregistrării simultane a tuturor imaginilor preluate de camerele TV, se va realiza numai cu ajutorul multiplexoarelor care au funcţia de generare dată şi oră.
(3) Īnregistrarea imaginilor se va realiza cu ajutorul videorecorderelor time lapse ori echipamente digitale de īnregistrare şi redare care corespund cerinţelor tehnice din prezentele norme.
(4) Camerele TV vor fi de format 1/2 ori 1/3 inch, cu obiectiv interschimbabil pentru alegerea unei lărgimi şi profunzimi adecvate a imaginilor, īn funcţie de zona supravegheată, urmărindu-se ca din imaginile īnregistrate să se poată realiza identificarea persoanelor.
(5) Pentru vizualizarea imaginilor multiplexate, se vor prevedea monitoare TV cu diagonală mai mare de 14 inch.
(6) Arhivarea imaginilor īnregistrate se va realiza pe o perioadă de 30 de zile.
Art. 30 - Echipamentele de īnregistrare şi redare trebuie să dispună de următoarele facilităţile:
a) - să asigure īnregistrarea imaginilor de pe fiecare cameră;
b) - dispune de facilitatea copierii unor imagini selectate;
c) - calitatea imaginii să permită identificarea persoanelor;
d) - să fie omologate pentru această destinaţie.
Art. 31 - (1) Īn situaţia producerii de evenimente, casetele ori suporţii cu imaginile īnregistrate se păstrează pānă la soluţionarea cazului, iar pentru cele de competenţa poliţiei, casetele se pun la dispoziţia organelor de cercetare, la solicitarea scrisă a acestora.
(2) Instalatorul sistemului va pune la dispoziţia organului de cercetare, logistica necesară pentru prelucrarea imaginilor stocate.
Art. 32 - Echipamentele din componenţa subsistemului de control acces vor asigura următoarele funcţii:
a) memorarea īn timp real a accesărilor punctelor de control;
b) monitorizarea uşilor, semnalizarea īn caz de rămānere a uşii īn poziţie deschisă şi alarmare pentru deschidere neautorizată (fără confirmare);
c) corelare de funcţii cu dată şi oră;
Art. 33 - Elementele de protecţie mecano-fizice vor avea clasele de siguranţă stabilite īn funcţie de valorile protejate şi nivelul de risc evaluat.
Art. 34 - (1) Ferestrele exterioare situate pānă la o īnălţime de 3 metrii, vor fi fixe şi vor asigura īntārzierea pătrunderii īn unitate.
(2) – Uşile exterioare destinate transferului de valori vor fi acţionate numai din interior.
(3)- Casieria īn sistem īnchis trebuie să asigure protecţia la acţiunea armelor de foc a persoanelor.
(4)- Casieria īn sistem deschis sunt dotate cu distribuitoare de numerar cu deschidere temporizată.
(5)- Distribuitoarele automate de numerar se vor fixa pentru a asigura o rezistenţă la smulgere de minimum 800 daN.

CAPITOLUL X
Structura minimă a sistemului de alarmare īmpotriva
efracţiei pe categorii de obiective

Secţiunea 1
Unităţile financiar-bancare

Art. 35 - (1) Pentru obiectivele financiar-bancare, sistemul de securitate electronică va avea următoarea componenţă:
a) Subsistemul antiefracţie va proteja punctele de acces īn unitate şi spaţiile cu valori;
Echipamentele vor asigura memorarea īn timp real pe o durată de cel puţin 30 de zile a evenimentelor, partiţionarea pentru zonele de acces, valori şi trasee de patrulare, posibilitatea transmiterii semnalelor la dispecerat.
Zonele de importanţă vor fi protejate prin detectori cu principii diferite de funcţionare, inclusiv cu senzori tip “capcan㔠(neprecizaţi īn proiect).
De asemenea, personalul de conducere şi din zonele cu riscuri vor dispune de elemente de semnalare a pericolului şi coduri personalizate de acces īn sistem.
b) Subsistemul de control acces va limita accesul persoanelor neautorizate īn spaţiile importante, va memora īn timp real (30 zile) accesările punctelor de control şi va permite deschiderea din interior īn caz de calamităţi;
c) Subsistemul de televiziune cu circuit īnchis (TVCI) va supraveghea zonele de acces īn unitate (imagine frontală-vedere de detaliu), zonele de lucru cu publicul şi de vehiculare a valorilor, inclusiv bancomatele;
Art. 36 - Ferestrele sau/şi vitrajele exterioare situate pānă la o īnălţime de 3 metri vor fi prevăzute cu geamuri rezistente la atacuri manuale, avānd clasa de rezistenţă corespunzătoare standardului european EN 356, dacă nu sunt protejate prin alte elemente de securitate mecanică.
(2) – Uşile exterioare destinate zonelor de valori vor avea una din clasele de rezistenţă prevăzute de standardul european ENV 1627.
(3) - Camerele, containerele şi dulapurile de date vor avea clasa de rezistenţă conform tipurilor de purtători de date (hārtie, dischete, discuri optice etc.), conform SR EN 1047.
(4) – Ghişeele de casierie se vor certifica şi vor avea cel puţin clasa minimă de rezistenţă prevăzută de standardele europene EN 1063 şi EN 1522.
(5) – Tezaurul, seifurile, inclusiv ale distribuitoarelor automate de numerar vor avea cel puţin clasa minimă de rezistenţă prevăzută de standardul european SR EN 1143, nivelul de rezistenţă stabilindu-se īn funcţie de valorile protejate.

Secţiunea a 2-a
Sisteme destinate obiectivelor comerciale:
supermarketuri, marketuri, cash & carry, spaţii comerciale mari

Art. 37 - (1) Sistemul de alarmare īmpotriva efracţiei va cuprinde:
Subsistem antiefracţie, TVCI şi control acces;
(2) Subsistemul antiefracţie trebuie să asigure protejarea căilor de acces īn spaţiul obiectivului şi a zonelor cu valori precum şi memorarea īn timp real a evenimentelor pe o durată de 30 de zile;
Īn situaţiile īn care există vitrină pentru supravegherea acestora se vor prevede detectoare de geam spart.
Echipamentele din structura TVCI vor asigura īnregistrarea imaginilor pe cel puţin 30 de zile şi vor fi protejate īmpotriva agresorilor.
Art. 38 - (1) Suprafeţele vitrate unde sunt expuse valori vor prezenta cel puţin gradul de rezistenţă minim prevăzut de standardul european EN 356.
(2) – Seifurile vor avea cel puţin clasa minimă de rezistenţă prevăzută de standardul european SR EN 1143.
(3) – Spaţiile de depozitare şi de prelucrare a valorilor monetare vor asigura protecţia la efracţie cel puţin clasa minimă de rezistenţă prevăzută de standardul european ENV 1627.
Secţiunea a 3-a
Sistemele destinate caselor de schimb valutar, amanet,
magazinelor de comercializare arme şi muniţii şi casierii
colectoare

Art. 39 - (1) Sistemele pentru case de schimb valutar, amanet, magazinele de comercializare arme şi muniţii şi casierii colectoare vor avea īn componenţă: echipamente antiefracţie, control acces, TVCI şi protecţie mecanică
(2) Echipamente vor asigura: memorarea evenimentelor īn timp real pe o perioadă de 20 zile, transmiterea la distanţă, protejarea casei de bani cu senzori de vibraţii şi a spaţiului de amplasare a acesteia cu detectoare cu principii diferite de funcţionare, cel puţin două detectoare, tastatură montată la distanţă, coduri de utilizare individualizate,
Echipamentele din structurura TVCI vor fi montate conspirat şi vor fi asigurate mecanic īmpotriva agresorilor, asigurānd īnregistrarea imaginilor pe o perioadă de minim 10 zile.
Art. 40 - (1) Pereţii despărţitori ai casei de schimb/amanet vor avea rezistenţa mecanică corespunzătoare claselor prevăzute de standardul european ENV 1627.
(2) Ghişeele de schimb vor fi prevăzute cu geam antiglonţ şi sertar cu preluare indirectă a valorilor, asigurānd protecţie la acţiunea armelor de foc corespunzătoare standardului european EN 1522.
(3) Seifurile vor avea cel puţin clasa minimă de rezistenţă prevăzută de standardul european SR EN 1143, iar cele sub 1000 kg vor fi fixate īn zid ori pardoseală.
Art. 41 - Īn situaţia īn care obiectivele din această gamă nu au pază umană permanentă, sistemul se va conecta la un dispecerat de monitorizare a alarmelor.

Secţiunea a 4-a
Sistemele destinate instituţiilor de utilitate publică

Art. 42 - Subsistemul antiefracţie va proteja spaţiile unde se deţin bunuri, valori ori documente clasificate.
Art. 43 - Supravegherea video se va realiza īn zonele de acces şi īn spaţiile destinate publicului.
Art. 44 - Arhivarea imaginilor īnregistrate se vor păstra minim 30 de zile.

Secţiunea a 5-a
Sistemele pentru spaţiile destinate manifestărilor culturale ori sportive: stadioane, săli de sport, săli de spectacole

Art. 45 - Subsitemul antiefracţie va proteja zonele cu valori, asigurāndu-se şi sesizarea stărilor de pericol a persoanelor.
Art. 46 - Se va realiza supravegherea video a căilor de acces, a holurilor precum şi zona tribunelor destinate spectatorilor.
Art. 47 - Arhivarea imaginilor īnregistrate se vor păstra minim 10 zile.

Secţiunea a 6-a
Sistemele pentru spaţiile de depozite cu diverse destinaţii, staţii de comercializare produse petroliere

Art. 48 - Subsitemul antiefracţie va proteja zonele cu valori, asigurāndu-se şi sesizarea stărilor de pericol a persoanelor.
Art. 49 - Se va realiza supravegherea video a căilor de acces, a holurilor precum şi zona pompelor de distribuţie, asigurāndu-se identificarea numerelor autovehiculelor şi persoanelor din zonă.
Art. 50 - Arhivarea imaginilor īnregistrate se vor păstra minim 20 zile.

CAPITOLUL XI
Dispoziţii finale

Art. 51 - Modificările şi completările sistemelor de alarmare īmpotriva efracţiei se vor efectua numai de firme licenţiate, după obţinerea avizului poliţiei, acestea urmānd a fi anexate proiectului iniţial.
Art. 52 - Modernizarea ori īnlocuirea echipamentelor componente sistemelor de securitate se va executa la expirarea duratei medii de bună funcţionare a produselor ori cānd nu mai īndeplineşte condiţiile de funcţionare.


ooOOooHGNormeTehniceAnexa3mod8
08.09.2003


HGNormeTehniceAnexa3mod8
08.09.2003[ Inapoi la pagina de legislatie ]


TOP

  CAUTARE

Categorie
  LOGARE MEMBRI
Username

Parola

DEVENITI MEMBRU ARTS !

 

 www.arts.org.ro
Copyright © 2003 - 2017 A.R.T.S. - Toate drepturile rezervate.
powered by PROMPT SYSTEMS