Contact

Email: office@arts.org.ro
Tel: +4 0740 100 043
Tel: +4 0726 671 612
Tel: +4 0740 100 056
Fax: +4031.405.64.01

Follow

Info

La 1 iulie, ARTS a lansat versiunea noua a portalului asociatiei, care include site-uri separate pentru fiecare sector de activitate in care este implicata asociatia.

Siteurile http://www.arts.org.ro, cat si http://cursuri.arts.org.ro, au fost modernizate si ruleaza acum variante pentru PC, precum si pentru tablete si telefoanele mobile.

ADUNAREA GENERALĂ CEN CENELEC ȘI
CONFERINȚA EUROPEANĂ ÎN DOMENIUL STANDARDIZĂRII

Bucureşti, 5-6-7 iunie 2019


ASRO găzduiește, sub egida Președinției Consiliului Uniunii Europene, Adunările Generale ale organizațiilor de standardizare europene CEN și CENELEC la București, în perioada 05-06 iunie.

Acest eveniment anual oferă comunității CEN-CENELEC oportunitatea de a discuta despre cele mai importante aspecte strategice, politice și tehnice privind standardizarea europeană.
Tema principală care va fi dezbătută anul acesta, în cadrul sesiunii deschise, este Securitatea cibernetică și standardizarea care va aborda modul în care transformarea digitală contribuie la crearea de noi oportunități și beneficii pentru întreaga societate. Fiind însă mai interconectați, riscul unor atacuri și amenințări cibernetice este din ce în ce mai crescut. Tocmai din acest motiv, standardizarea va juca un rol important în protejarea securității informatice. Organismul Național de Standardizare este deosebit de încântat să găzduiască această reuniune importantă pentru CEN și CENELEC în țara noastră.

Digitalizarea este în centrul eforturilor organismelor europene de standardizare. Scopul acestora este de a facilita transformarea digitală a industriei europene și de a implementa Planul strategic pentru transformarea digitală.

Cu ocazia prezenței la București a reprezentanților de nivel înalt ai comunității de standardizare, ai industriei, precum și ai Comisiei Europene și ai altor părți interesate din domeniul standardizării europene, Ministerul Economiei împreună cu Organismul Național de Standardizare – ASRO organizează Conferința Europeană în domeniul standardizării – Standards advance and deepen the Single Market. Standardizarea este un subiect important pe Agenda Președinției Române la Consiliul UE, care are ca motto Coeziunea, o valoare comună europeană. Standardele europene pe care le elaborează organizațiile de standardizare sprijină implementarea obiectivelor strategice europene, cum ar fi Piața Unică digitală, Inovarea, Securitatea și contribuie la stabilitatea economică și dezvoltarea Europei și a Pieței unice.

Conferința va reprezenta o ocazie pentru încheierea festivă a Inițiativei comune privind standardizarea – JIS și, de asemenea, un prilej de discuții pe teme strategice, precum: Oportunități și provocări ale Pieței interne după 2020 și Globalizarea – modul în care standardizarea conectează piețele.

La acest eveniment, ARTS are statutul de Partener Gold.

 

*****

Interviu ARTS publicat în revista Standardizarea, iunie 2019

Revista Standardizarea: ARTS este partener al ASRO de foarte mulți ani, având calitatea de membru ASRO, membru CT ASRO și ambasador al standardizării în domeniul tehnicilor de securitate. Cum v-au sprijinit standardele în activitatea pe care ARTS o desfășoară și cum vedeți viitorul standardizării în contextul provocărilor aduse de transformarea digitală? Cum s-a schimbat mediul pentru tehnica de securitate din România în cei 18 ani de când asociaţia dumneavoastră există pe piață?

ARTS: Standardizarea în domeniul tehnologiilor de securitate a reprezentat şi reprezintă pentru noi, ARTS, referinţe de calitate şi performanţă. Perioada care a trecut de la Revoluţie până în prezent poate fi împărţită în două mari etape: prima, din 1990 până în 2007 – anul aderării României la CEE – iar cea de a doua, după 2007. În prima perioadă, fiind un domeniu nou şi fără referinţe naţionale anterioare, piaţa echipamentelor de securitate oferea numeroase modele din diferite zone geografice cu tradiţie şi experienţă în acest domeniu. Astfel, pentru această perioadă au funcţionat ca modele mai mult standardele internaţionale din SUA, Canada, Germania, Marea Briatnie, Franţa. Evident, cea mai mare parte din produsele fabricate în ţară sau provenite din import deţineau doar declaraţii de conformitate cu diferite standarde, de cele mai multe ori acestea nefiind standarde de performanţă, ci doar siguranţă şi securitate privind utilizarea acestora. La produsele de top, se ducea o “luptă de idei” pe piaţă, care ar fi mai performante şi mai bune. Ţinând cont de nivelul de cultură tehnică relativ redus al Beneficiarilor în domeniul menţionat, dar şi de o legislaţie “relativă” şi un total dezinteres al asigurătorilor, piaţa era fragmentată şi bazată în special pe indicatorul primordial pentru Beneficiari, şi anume preţul minim.

Anumite echipamente, în special cele destinate securităţii la incendiu, trebuie testate şi avizate de IGSU înainte de a putea fi utilizate, în ciuda lipsei aparaturii necesare de testare şi a referinţelor de performanţă. Altele erau testate doar din perspectiva gradului de electrosecuritate oferit, nicidecum din alte puncte de vedere.

ARTS a fost fondată în anul 2003 şi încă de la început a militat activ pentru introducerea standardelor ca referinţe de performanţă şi calitate în piaţă. S-a pus accentul în special pe informarea, dar mai ales pe conştientizarea membrilor ARTS, firme producătoare, distribuitoare sau instalatoare privind importanţa standardelor şi rolul acestora în creşterea performanţelor soluţiilor şi gradului de securitate oferit Beneficiarilor. Prezenţa reprezentanţilor ARTS în comitetele tehnice de standardizare pentru sisteme de securitate reprezintă dovada preocupărilor noastre în acest domeniu încă de la începutul activităţii asociaţiei.

După anul 2007, anul aderării României la CEE, standardele europene au devenit referinţe principale şi de multe ori obligatorii, pentru performanţele echipamentelor de securitate. CPD, devenită ulterior CPR, este un exemplu concret al integrării perfomanţelor şi calităţii produselor pentru construcţii în Piaţa Unică Europeană, echipamentele de securitate la incendiu făcând parte din această categorie.

Prezenţa ARTS în Euralarm, asociaţia europeană a producătorilor şi integratorilor de tehnologii de securitate, a însemnat un pas foarte important în consolidarea rolului standardizării în piaţa de securitate din România. Membru activ încă din 2009, ARTS şi-a adus contribuţia prin reprezentanţii săi la îmbunătătţirea standardelor europene de profil, dar mai ales a participat la elaborarea primului standard european în domeniul serviciilor de securitate, SR EN 16763, Servicii pentru Sisteme de Securitate la incendiu şi Sisteme de Securitate.

Încercăm să promovăm standardizarea şi să educăm piaţa de securitate din România în spiritul standardizării europene, ca element determinant privind calitatea, performanţa şi unificarea pieţelor.

Încet, dar sigur, standardele devin referinţe impuse prin lege sau cerute imperios de Beneficiari, iar acest lucru nu poate duce decât la creşterea performanţelor şi a gradului de satisfacţie al Clienţilor.

Standardizarea, din păcate, are un ciclu de evoluţie şi implementare destul de anevoios şi îndelungat. De multe ori s-a dovedit că evoluţia tehnologică, aflată la un nivel de rată de creştere fără precedent în istorie, o ia înaintea standardizării. Produse care ieri erau bune şi foarte bune, peste un an pot fi depăşite tehnologic şi standardele nu pot urma evoluţia ultrarapidă a creativităţii şi dezvoltării tehnologice. Avem o mulţime de provocări majore legate de digitalizare, în special în zona cybersecurity, IoT şi a inteligenţei artificiale (IA). Toate aceste domenii au pătruns în zona securităţii convenţionale şi nu mai putem evita impactul lor asupra soluţiilor de securitate. Evident, orice progres aduce şi ameninţări şi vulnerabilităţi, iar aceste domenii ale tehnologiei informaţiei trebuie standardizate; procesul este în curs, dar foarte anevoios. Este posibil ca în viitor, şi nu unul foarte îndepărtat, să reuşim să generăm standarde foarte bune şi rapid folosind chiar inteligenţa artificială şi algoritmii de mare viteză. Ar fi o cale de a putea ţine pasul cu dezvoltarea extrem de rapidă, dar fără să neglijăm aspectul calităţii, performanţei şi, mai ales, respectul şi responsabilitatea faţă de Beneficiari.

 

*****